AYHAN MUTLU

AYHAN MUTLU
1980              Kırcaali / Bulgaristan
2001 - 2006   Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Plastik Sanatlar
                      Bölümü Heykel Anasanat Dalı
2008              Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstütisi, Heykel Bölümü,   
                      Yüksek Lisans

Workshop:

2009    İstanbul 2010 Kültür Başkenti, Remo Salvadori