MİNE AKCAOĞLU

"Gördüm, Duydum, Biliyorum"

01.02.2024
24.01.2024
Sanatçı yapıtlarını önceki ve sonraki diye belirlediğimiz zaman kavramı üzerine kurgulamıştır.  Yapıtlarında farklı coğrafyalarda, çeşitli bedenlerde bambaşka algılanan zamanın oluşturduğu fotografik gerçeklikleri kullanır. Kendi objektifinden ya da başkasının objektifinden edindiği gerçekliği resim yüzeyine taşırken tuvali yeni gerçekliğin mekanı haline getirir. Fotoğraf nesnesini imge haline dönüştürürken gerçekleşen bu devinim ve değişim ile zaman kavramına atıfta bulunur.

Monokrom renk anlayışı ve figüratif anlatım biçiminin hakim olduğu çalışmalarda var olmanın yarattığı zaman kavramı irdelenmektedir. Zaman ve onu var eden nesneler, fotoğraf yüzeyinde bir zamanlar var olduklarının kanıtlarını oluştururlar ve kaydedildikleri döneme ait olduklarını vurgulayarak, kaydedildikleri zamanı izleyiciye hakim kılarlar. Fotoğraf akıp giden zaman içinden bir anı dondurarak somutlaştırır ve gerçeğin içinden çıkardığı bu gerçeklik, anlamlar yükleyebileceğimiz bir görüntüye dönüşür. Aynı zamanda geçmişle şu andalık arasında bağlantı kurmamızı sağlar. Sanatçı farklı zamanlarda çekilmiş farklı fotoğrafları yeni bir mekanda bir araya getirir. Böylece izleyiciyi fotoğrafların çekildiği iki farklı zaman boyutuna taşır. Sanatçı -kendi görüş açısı, görsel seçimi ve sanatsal yansıtma biçimi ile - var olan yüzlerce an arasından yaptığı seçim ile izleyiciyi istediği an boyutuna taşırken zamanı da yorumlamalara açık tutar. İzleyiciyi düşünce ve gözlem yoluyla yapıtlarıyla etkileşime sokan sanatçı, zamanda göreceli bir hareket yaratırken, iki farklı an’ın şimdiki zamanda yeniden şekillenmesine olanak sunar.

Sanatçı bir fotografik görüntüyü kendi gerçekliğinden koparıp başka bir gerçeklikle bir araya getirirken, dahil olduğu gerçeklikteki yeni görüntüyü zaman bağlamında ilişki içerisine sokmaktadır.

Yine aynı sebepten dolayı tuvali, hem kendi nesnesinin hem de diğer nesnenin mekanı haline getirmekte ve iki yüzey arasında uzamsal bir ilişki yaratmaktadır.
 

Karma Sergi

"art summer 2023 @Kempinski Bodrum"

01.06.2023
01.10.2023
Anastasiya Lugovska, Atilla Çavdarlı, Ayhan Kıray, Birgül Güler, Büşra Kurtuluş, Cengiz Yatağan, Çetin Pireci, Deniz Pireci, Devrim Erbil, Dinçer Güngörür, Ekrem Yalçındağ, Emel Karakozak, Esra Meral, Fatma Denizli, Fulya Ecem, Füge Demirok, Genco Gülan, Gonca Kopuz, Gürsel Soyel, Hasan Cem Araptarlı, Hüseyin Rüstemoğlu, Lalehan Uysal, Lütfiye Kösten, Melike Kuş, Meray Akmut, Mihriban Mirap, Mine Akcaoğlu, Mine Zabcı, Mübin Orhon, Murat Turna, Nejat Türkmen, Nilay Özenbay, Özge Günaydın, Özkan Elagöz, Rahşan Fırtına, Rezzan Demir, Saim Erken, Salih Zeki Sayar, Seda Eyüboğlu, Selda Güneş, Senem Ekşi, Serpil Yarıkkaya, Tanju Demirci, Tuana Hayfavi, Tuba Sayıl.
Geçmiş Sergilerimizden
Artgalerim Karaköy
Geçmiş Sergilerimizden
Artgalerim Bebek
Geçmiş Sergilerimizden
Artgalerim Nişantaşı